Proszę zapamietać swój login. Przy jego pomocy będzie następować logowanie do aplikacji.
 
Proszę wybrać uprawnienia dla gminy lub dla powiatu (powiat + wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu).
9 cyfr np. 696123456 lub 771234567
Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków w tym jedną małą i dużą literę oraz cyfrę.
Kliknij ikonkę klucza, aby wygenerować hasło automatycznie.

Przepisz kod z obrazka